MENI

Naslovna » Sektori » Sektor za geotehniku i hidrogeologiju

Sektor za geotehniku i hidrogeologiju

Sektor za geotehniku i hidrogeologiju obavlja poslove koji se odnose na: izradu osnovnih hidrogeoloških karata različitih razmera; osnovna hidrogeološka istraživanja podzemnih, mineralnih, termomineralnih i termalnih voda; učešće u pripremi predloga informacija za Vladu iz oblasti podzemnih voda; izradu hidrogeoloških podloga za razvoj vodosnabdevanja; unapređenje i uvođenje savremenih metoda u oblasti hidrogeoloških istraživanja; učešće u pripremi izveštaja i informacija o količinama i kvalitetu svih podzemnih voda; uspostavljanje saradnje sa drugim organima koji se bave problematikom regionalnog vodosnabdevanja i zaštite podzemnih voda; pripremu nacrta programa radova hidrogeoloških istraživanja; vođenje katastra podzemnih voda; istraživanja za potrebe zaštite životne sredine; izradu vodoprivrednih osnova; izradu osnovnih inženjerskogeoloških karata kao podloge za: prostorno planiranje, rudarske aktivnosti, razvoj urbanizacije i infrastrukturnih objekata; pripremu analize i izveštaje; izradu stručnih uputstava iz oblasti inženjerskogeoloških istraživanja; pripremu programa rada iz oblasti hidrogeoloških i inženjerskogeoloških istraživanja; vođenje katastra klizišta i nestabilnih padina; seizmičku mikrorejonizaciju za različite namene prostora od opšteg društvenog značaja i druge poslove u oblastima iz delokruga Sektora.

U Sektoru za geotehniku i hidrogeologiju obrazovane su sledeće unutrašnje jedinice:

 • Odeljenje za inženjersku geologiju i geomehaničku laboratoriju
 • Odeljenje za hidrogeologiju

Odeljenje za inženjersku geologiju i geomehaničku laboratoriju obavlja poslove koji se odnose na:

 • izradu osnovnih inženjerskogeoloških karata, izradu preglednih inženjerskogeoloških karata, izradu inženjerskogeoloških karata kao podloga za: prostorno planiranje, rudarske aktivnosti, razvoj urbanizacije i infrastrukturnih objekata;
 • implementaciju inženjerskogeoloških istraživanja za izradu inženjerskogeoloških podloga za kartu Seizmičke rejonizacije Srbije;
 • pripremu analize i izveštaja;
 • izradu stručih uputstava iz oblasti inženjerskogeoloških istraživanja;
 • seizmičku mikrorejonizaciju za različite namene prostora od opšteg društvenog značaja;
 • inženjersko geološka istraživanja za potrebe zaštite životne sredine;
 • izradu planova i programa za sanaciju terena i objekata od posebnog društvenog značaja; pripremu programa radova iz oblasti inženjerskogeoloških istraživanja;
 • izradu i vođenje katastra klizišta i nestabilnih padina; istraživanje procesa i pojava geohazarda i ocenu georizika (klizišta, zemljotresi, prolomi u tlu, poplave i dr.);
 • učešće u pripremi podataka o ugroženosti od geohazarda za Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije;
 • druge poslove iz ove oblasti.

  • Grupa za inženjersku geologiju obavlja poslove koji se odnose na: izradu osnovnih inženjerskogeoloških karata kao podloge za prostorno planiranje, rudarske aktivnosti, razvoj urbanizacije i infrastrukturnih objekata; pripremu analiza i izveštaja; izradu stručnih uputstava iz oblasti inženjerskogeoloških istraživanja; seizmičku mikrorejonizaciju za različite namene prostora od opšteg društvenog značaja; geotehnička istraživanja za potrebe zaštite životne sredine; izradu planova i programa za sanaciju terena i objekata od posebnog društvenog značaja; pripremu programa rada iz oblasti inženjerskogeoloških istraživanja; vođenje katastra klizišta i nestabilnih padina; druge poslove iz ove oblasti.

  • Grupa za geomehaničku laboratoriju obavlja poslove koji se odnose na: laboratorijska geomehanička ispitivanja; utvrđivanje granulometrijskog sastava, plastičnosti, vlažnosti i zapreminske težine; utvrđivanje edometarskog opita stišljivosti; određivanje parametara čvrstoće na smicanje, koheziju i ugao unutrašnjeg trenja; opit proktora opcijalne vlažnosti uzorka; opit vodopropusnosti iz uzorka; jednoaksijalne i triaksijalne opite; druge poslove iz ove oblasti.

Odeljenje za hidrogeologiju obavlja poslove koji se odnose na:

 • izradu katastara svih pojava i objekata mineralnih, termalnih i termomineralnih voda sa fizičko-hemijskim, geološkim i hidrogeološkim elementima;
 • izradu osnovnih hidrogeoloških karata, mineralnih, termalnih i termomineralnih voda različitih razmera;
 • istraživanja podzemnih, mineralnih, termomineralnih i termalnih voda;
 • učešće u pripremi predloga informacija za Vladu iz oblasti podzemnih voda;
 • izradu hidrogeoloških podloga za razvoj vodosnabdevanja;
 • unapređenje i uvođenje savremenih metoda u oblasti hidrogeoloških istraživanja;
 • učešće u pripremi izveštaja i informacija iz oblasti o količinama i kvalitetu svih podzemnih voda, uspostavlja saradnju sa drugim organima koji se bave problematikom regionalnog vodosnabdevanja i zaštite podzemnih voda;
 • druge poslove iz ove oblasti.

 

 Vrh strane
 Ministarstvo rudarstva i energetike BEWARE GeoEra Geološki informacioni sistem Srbije WEBGIS za geologiju i rudarstvo Javne nabavke Javni tenderi Važne veze Ukidanje pečata eUprava