MENI

Naslovna » Projekti » Domaći projekti

Domaći projekti

SEKTOR REGIONALNA GEOLOGIJA

Br.

Naziv Projekta

Godina početka i završetka Projekta

Faza izrade

1.

Geološka karta Srbije, 1: 50000, list Višegrad 2

2020-2023

2

2.

Geološka karta Srbije, 1: 50000, list Lapovo 3

2020-2023

2

3.

Geološka karta Srbije, 1: 50000, list Lapovo 4

2020-2023

2

4.

Geološka karta Srbije, 1: 50000, list Kruševac 3

2020-2023

2

5.

Geološka karta Srbije, 1: 50000, list Sjenica 3

2020-2023

2

6.

Geološka karta Srbije, 1: 50000, list Bor 1

2020-2023

2

7.

Geološka karta Srbije, 1: 50000, list Čačak 3

2021-2024

1

8.

Geološka karta Srbije, 1: 50000,
listovi Vršac 4 i Rešica 3

2020-2024

1

9.

Geološka karta Srbije, 1: 50000, list Valjevo 1

2020-2024

1

10.

Geološka karta Srbije, 1: 50000, list Pirot 1 i 2

2020-2023

2

11.

Geološka karta Srbije 1: 50 000, sinteza geoloških formacija na završenim listovima GK 50

2013-

 

12.

Geonasleđe i geodiverzitet Srbije

2011-

 

13.

Primena metoda daljinske detekcije i geomorfološke analize u istraživanju mineralnih sirovina, hidrogeologiji i inženjerskoj geologiji u slivnom području reke Drine

2020-2021

2

14.

Geohemijska karta Republike Srbije, 1: 500 000

2017-2027

5

15.

Geološko-ekološka istraživanja fluvijalnih nanosa pritoka Velike Morave na teritoriji R. Srbije u cilju zaštite životne sredine

2020-2023

2

 

SEKTOR ZA ISTRAŽIVANjE LEŽIŠTA MINERALNIH SIROVINA ZA 2021. GODINU

Red. Br.

Naziv projekta

Vreme trajanja

 

O P Š T I P R O J E K T I (o)

 

1.

Izrada metalogenetske karte list Prijepolje 2, razmere 1:50.000

2015-2021

 

2.

Izrada metalogenetske karte-list Žagubica 2 (1:50.000)

2017- 2021

 

3.

Izrada metalogenetske karte-list Lapovo 2 (1:50.000)

2019-2022

 

4.

Izrada metalogenetske karte-list Višegrad 4 (1:50.000)

2020-2023

 

5.

Izrada metalogenetske karte-list Pljevlja 2 (1:50.000)

2020-2023

6.

Izrada metalogenetske karte-list Zvornik 1 (1:50.000)

2020-2024

7.

Izrada metalogenetske karte-list Zvornik 2 (1:50.000)

2020-2024

8.

Izrada metalogenetske karte-list Prijepolje 1 (1:50.000)

2021-2025

9.

Geološke karakteristike i potencijalnost Opštine Prijepolje

2021-2022

10.

Geološke karakteristike i potencijalnost Opštine Priboj

2021-2022

11.

Geološke karakteristike i potencijalnost Opštine Prokuplje

2020-2021

12.

Prognozno-metalogenetska i geološko-ekonomska ocena resursa i rezervi metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina Srbije – Podprojekat 6 (dopuna podataka)

2021

13.

Unos postojećih podataka Osnovnih geoloških istraživanja u formu GeolISS

trajan

 

M E T A L I (m)

 

14.

Provera aeromagnetskih, gravimetrijskih i aviogamaspektrometrijskih anomalija na terenima Srbije

2014-2024

15.

Geofizička ispitivanja u okviru praćenja geoloških formacija po dubini

2019-2022

16.

Geološko-metalogenetska izučavanja područja izgradnje putnih pravaca u Republike Srbiji

trajan

17.

Osnovna geološka istraživanja hroma i pratećih metala na teritoriji Republike Srbije

2017-2021

18.

Osnovna metalogenetskih istraživanja ultrabazita Srbije (PGE, Au, Fe i dr.) II faza istraživanja

2021-2025

 

N E M E T A L I (n)

 

19.

Mineragenetske karakteristike i potencijalnost neogenih basena Srbije

2016-2022

 

E N E R G E T S K E S I R O V I N E (e)

 

20.

Geološko-ekonomske karte čvrstih energetskih sirovina Republike Srbije

2015- 2022

 

SEKTOR ZA GEOTEHNIKU I HIDROGEOLOGIJU ZA 2021 GODINU

 

Odeljenje za inženjersku geologiju

1

Osnovna inženjerskogeološka karta list Zvornik 1:100.000

2

Osnovna inženjerskogeološka karta list Aleksinac 1:100.000

3

Osnovna inženjerskogeološka karta list Boljevac 1:100.000

4

Osnovna inženjerskogeološka karta list Ivanjica 1:100.000

5

Osnovna inženjerskogeološka karta list Vrnjci 1:100.000

6

Osnovna inženjerskogeološka karta list Valjevo 1:100.000

7

Katastar klizišta i nestabilnih padina Srbije

8

Izrada karte seizmičke rejonizacije sa istraživanjem geoloških uslova za određivanje nacionalnih parametara prema Euro Code-y 8 (EC8-1)

Projekat „Izrada karte seizmičke rejonizacije sa istraživanjem geoloških uslova za određivanje nacionalnih parametara prema Euro Code-y 8 (EC8-1)“ je realizovan u odeljenju za inženjersku geologiju i to zadnji put 2017. godine. Od tada pa nadalje, odnosno u periodu od 2018. godine do 2020. godine, njegova realizacija je stornirana uz uslov da će nastavak istraživanja uslediti po dobijanju inostrane donacije ili neki drugi način finansiranja.

 

Odeljenje za hidrogeologiju

1

OHGK list Kuršumlija 1:100.000

2

OHGK list Leskovac 1:100.000

3

OHGK list Čačak1:100.000

4

OHGK list Bor1:100.000

5

OHGK list Bačka Palanka1:100.000

6

Hidrogeotermalna potencijalnost magmatogenih kompleksa južne i istočne Srbije

7

Ažuriranje baze hidrogeoloških podataka za GeolISS

8

Studija uticaja klimatskih promena na podzemne vode na području Posavine u Republici Srbiji

9

Prikupljanje, ažuriranje i nadogradnja baze podataka o geotermalnim resursima Republike Srbije

 

 

 

 

 Vrh strane
  Ministarstvo rudarstva i energetike BEWARE GeoEra GeoEra Geopark Đerdap Geološki informacioni sistem Srbije WEBGIS za geologiju i rudarstvo Javne nabavke Javni tenderi Važne veze Ukidanje pečata eUprava