MENI

Naslovna » Dokumenti » Saradnja sa JLS- Klizišta

SVIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Obaveštavamo vas da je u okviru Godišnjeg programa osnovnih geoloških istraživanja za 2022 godinu, planirana realizacija istraživanja po projektu „Uspostavljanje saradnje sa jedinicama lokalne samouprave u cilju evidentiranja klizišta i pripreme projektnih zadataka inženjerskogeoloških istraživanja za sanaciju klizišta“.

Cilj istraživanja u okviru navedenog projekta je povezivanje sa svim jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije koje imaju problem sa klizištima, odronima, osipanjima i dr.

S tim u vezi, a uzimajući u obzir nadležnost propisanu članom 14. stav 3. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, Zavod je doneo Proceduru za uspostavljanje saradnje sa jedinicama lokalne samouprave u cilju evidentiranja klizišta i pripremu projektnog zadatka inženjerskogeoloških istraživanja za sanaciju klizišta i Uputstvo za popunjavanje obrasca za prijavu štete.

Navedena procedura i uputstvo objavljeni su na internet prezentaciji Geološkog zavoda Srbije: https://www.gzs.gov.rs/.

Očekujemo dobru i uspešnu saradnju.

 1. Procedura za uspostavljanje saradnje sa jedinicama lokalne samouprave u cilju evidentiranja klizišta i pripreme projektnog zadatka inženjerskogeoloških istraživanja za sanaciju klizišta

 2. - Obrazac 1- Zahtev za evidentiranje klizišta jedinice lokalne samouprave
  - Obrazac 2- Zahtev za izradu projektnog zadatka sanacije pojave nestabilnosti

   

 3. Uputstvo za popunjavanje obrasca za prijavu štete

 4. - Prilog 1- Podela pojava nestabilnosti prema tipu (mehanizmu) kretanja
  - Prilog 2 - Način kretanja klizišta
  - Prilog 3 -Oblik klizišta i dimenzije
  - Prilog 4 - Nagib padina
  - Prilog 5- Obrazac za prijavu štete

 

 

 Vrh strane
  Ministarstvo rudarstva i energetike BEWARE GeoEra GeoEra Geopark Đerdap Geološki informacioni sistem Srbije WEBGIS za geologiju i rudarstvo Javne nabavke Javni tenderi Važne veze Ukidanje pečata eUprava