MENI

Naslovna » Dokumenti » Budžet

BUDŽET

2024.

Finansijski plan za 2024. godinu

Prva izmena i dopuna Finansijskog plana

Druga izmena i dopuna Finansijskog plana

 

2023.

Finansijski plan za 2023. godinu

Prva izmena i dopuna Finansijskog plana

Prva izmena i dopuna Finansijskog plana

Druga izmena i dopuna Finansijskog plana

Druga izmena i dopuna Finansijskog plana

Treća izmena i dopuna Finansijskog plana

Treća izmena i dopuna Finansijskog plana

Četvrta izmena i dopuna Finansijskog plana

Četvrta izmena i dopuna Finansijskog plana

Peta izmena i dopuna Finansijskog plana

Šesta izmena i dopuna Finansijskog plana

Sedma izmena i dopuna Finansijskog plana

Osma izmena i dopuna Finansijskog plana

Deveta izmena i dopuna Finansijskog plana

Deseta izmena i dopuna Finansijskog plana

Godišnji finansijski izveštaj za 2023. godinu

 

2022.

Finansijski plan za 2022. godinu

Prva izmena i dopuna Finansijskog plana

Prva izmena i dopuna Finansijskog plana

Druga izmena i dopuna Finansijskog plana

Druga izmena i dopuna Finansijskog plana

Treća izmena i dopuna Finansijskog plana

Treća izmena i dopuna Finansijskog plana

Četvrta izmena i dopuna Finansijskog plana

Četvrta izmena i dopuna Finansijskog plana

Peta izmena i dopuna Finansijskog plana

Šesta izmena i dopuna Finansijskog plana

Sedma izmena i dopuna Finansijskog plana

Bilans stanja za 2022. godinu- aktiva

Bilans stanja za 2022. godinu- pasiva

Izveštaj o izvršenju budžeta za 2022. godinu

 

2021.

Finansijski plan za 2021. godinu

Prva izmena i dopuna Finansijskog plana

Druga izmena i dopuna Finansijskog plana

Treća izmena i dopuna Finansijskog plana

Četvrta izmena i dopuna Finansijskog plana

Peta izmena i dopuna Finansijskog plana

Bilans stanja za 2021. godinu

Izveštaj o izvršenju budžeta za 2021. godinu

 

2020.

Završni račun za 2020. godinu - Izveštaj o izvršenju budžeta

Završni račun za 2020. godinu - Bilans stanja

Finansijski plan za 2020. godinu

 

2019.

Završni račun za 2019. godinu

Finansijski plan sa izmenama i dopunama za 2019. godinu

 

2018.

Završni račun za 2018. godinu

Finansijski plan sa izmenama i dopunama za 2018. godinu

 

 Vrh strane
  Ministarstvo rudarstva i energetike BEWARE GeoEra GeoEra Geopark Đerdap Geološki informacioni sistem Srbije WEBGIS za geologiju i rudarstvo Javne nabavke Javni tenderi Važne veze Ukidanje pečata eUprava