MENI

Naslovna » Geoportal » Biblioteka » Publikovana izdanja

Publikovana izdanja

Posebna izdanja Geoinstituta

1966, Milorad Teofilović : GEOLOŠKI SASTAV I TEKTONSKI SKLOP PLANINSKOG KOMPLEKSA KOZJAK-NIDžE I SELEČKA PLANINA

1968, Vojislav Vujanović: MINERALOGIJA,GEOHEMIJA I GENEZA SEDIMENTNIH MANGANSKIH LEŽIŠTA JUGOSLAVIJE

1970, Vojislav Vujanović: RETKI METALI SA PROCENOM PERSPEKTIVNOSTI JUGOSLAVIJE

1973, Nadežda Krstić: BIOSTRATIGRAFIJA KONGERIJSKIH SLOJEVA OKOLINE BEOGRADA NA OSNOVU OSTRAKODA sa opisom vrsta roda Amplocypris

1976,Slobodan Vukašinović: ANOMALNO MAGNETSKO POLjE I GEOLOŠKA GRAĐA UNUTRAŠNjIH DINARIDA

1986, Stanimir Putnik: METALOGENIJA BAKRA JURSKE DIJABAZ-ROŽNAČKE FORMACIJE

1982, Veljko Omaljev: METALOGENETSKE KARAKTERISTIKE URANSKOG RUDIŠTA ŽIROVSKI VRH

1983, Prof. Dr Miroslav Marković : OSNOVI PRIMENjENE GEOMORFOLOGIJE

1984, Radule Popović: METALOGENIJA METAMORFIKUMA DRINSKE OBLASTI (zapadna Srbija)

1987, Veljko Omaljev: GEOHEMIJSKO POLjE

1989, Radule Popović: GEOLOGIJA ZAPADNE MAKEDONIJE ( Prekambrija i paleozoik )

1990, Antonije Antonović: RADIOAKTIVNOST U PRIRODI značaj za istraživanja u geologiji

1995, Milan Milojević: AEROGAMASPEKTROMETRIJA Primena u geologiji i ekologiji

1995,Slađan Timotijević: METALOGENETSKO PROGNOZIRANjE LEŽIŠTA BOKSITA ZAPADNE SRBIJE;

1995, Veljko Omaljev: ORGANIZACIJA MATERIJE I RASPODELA GEOLOŠKIH POPULACIJA;

1995, Radule Popović: GVOŽĐE I MANGAN ZAPADNE MAKEDONIJE (Metalogenetske epohe i rudna ležišta)

1995, Damnjan Protić: MINERALNE TERMALNE VODE SRBIJE

1996, M.D.Dimitrijević,ed.:GEOLOGIJA ZLATIBORA

1996,Radule Popović: OBOJENI, RETKI I RADIOAKTIVNI METALI ZAPADNE MAKEDONIJE (metalogenetske epohe irudne pojave

1997, Prof. Dr. Aleksandar Grubić i Dr. Tudor Berza : GEOLOGI OF DJERDAP AREA

2001, Slađan Timotijević: KREDNI BOKSITI SRBIJE

2001, Milosav Simić: METALOGENIJA ZONE MAČKATICA BLAGODAT-KARAMANICA

2005, Milosav Simić: LEŽIŠTA IPOJAVE MOLIBDENA U SRBIJI

2005, Slađan Timotijević: GEOLOGIJA I MINERALNE SIROVINE TOPLIČKOG NEOGENOG BASENA I NjEGOVOG OBODA

2006, Radule Popović: Metallogeny of Murgul and Surroundings (Artvin,Hopa,Maradit)Northeastern Turkey


Radovi Geoinstituta

Knjiga 1

Knjiga 2

Knjiga 3

Knjiga 4

Knjiga 5

Knjiga 6

Knjiga 7

Knjiga 8

Knjiga 9

Knjiga 10

Knjiga 11

Knjiga 12

Knjiga 13

Knjiga 14

Knjiga 15

Knjiga 16

Knjiga 17

Knjiga 18

 

 

 Vrh strane
  Ministarstvo rudarstva i energetike BEWARE GeoEra GeoEra Geopark Đerdap Geološki informacioni sistem Srbije WEBGIS za geologiju i rudarstvo Javne nabavke Javni tenderi Važne veze Ukidanje pečata eUprava