MENI

Naslovna » O nama » Delatnost

Delatnost

Geološki zavod Srbije obavlja osnovna geološka istraživanja koja se izvode u cilju: proučavanja razvoja, sastava i građe zemljine kore; pronalaženja mineralnih resursa, resursa podzemnih voda i geotermalnih resursa i njihovih inicijalnih proučavanja; vrednovanja ukupnih potencijala geološke sredine kao prostora za potrebe prostornog i urbanističkog planiranja i utvrđivanja podobnosti za izgradnju objekata; utvrđivanja i eliminacije štetnih uticaja prirodnih i tehnogenih procesa na geološku i životnu sredinu i druga geološka istraživanja obuhvaćena godišnjim programom, kao i poslove primenjenih geoloških istraživanja od važnosti za Republiku Srbiju, na osnovu posebne odluke koju donosi Vlada na predlog Ministarstva. Osnovna geološka istraživanja su poslovi od javnog interesa i finansiraju se iz budžeta Republike Srbije.

Zavod obavlja i druge poslove od interesa za Republiku Srbiju, kao što su: izrada i štampanje geoloških karata razmere 1:25000 i sitnije razmere, izrada specijalističkih i tematskih geoloških karata (metalogenetskih, odnosno mineragenetskih, geomagnetskih, gravimetrijskih, radiometrijskih geohemijskih, hidrogeoloških,inženjerskgeoloških, strukturno-tektonskih, seizmičkih, geoekoloških i drugih), uključujući i izradu geoloških podloga za potrebe prostornog planiranja, vrši istraživanja i monitoring klizišta i izradu geološke karte hazarda i rizika za nivo razmere 1:25000 i sitnije, poslovi regionalnih geofizičkih istraživanja, laboratorijska ispitivanja iz oblasti mineralogije, petrografije i sedimentologije, kao i paleontološka, hemijske, geomehanička i druga ispitivanja.

Zavod vrši i poslove realizacije razvojnih, naučno-istraživačkih i međunarodnih projekata iz oblasti geologije, organizovanje osmatračke mreže za praćenje režima podzemnih voda po posebnim programima, prikupljanje, ažuriranje i čuvanje podataka i stručne dokumentacije od značaja za geološki informacioni sistem Republike Srbije, daje mišljenje na studije opravdanosti i generalne projekte za kapitalne objekte od interesa za Republiku Srbiju, koji se izgrađuju u skladu sa posebnim propisima iz oblasti planiranja i izgradnje, priprema projektne zadatke za lokalne samouprave za inženjersko geološka-geotehnička istraživanja i sanaciju klizišta, kao i druge poslove u skladu sa zakonom.

Geološki zavod Srbije može da obavlja i poslove geoloških istraživanja u inostranstvu na osnovu posebne odluke koju donosi Vlada na predlog Ministarstva.

Nadzor nad radom Zavoda i izvođenje geoloških istraživanja kao i stručnu kontrolu izvedenih radova vrši Ministarstvo.

 Vrh strane
 Ministarstvo rudarstva i energetike  BEWARE  GeoEra  Geološki informacioni sistem Srbije  WEBGIS za geologiju i rudarstvo  Javne nabavke  Javni tenderi  Važne veze  Ukidanje pečata  eUprava