МЕНИ

БУЏЕТ

2024.

Финансијски план за 2024. годину

Прва измена и допуна Финансијског плана

Друга измена и допуна Финансијског плана

 

2023.

Финансијски план за 2023. годину

Прва измена и допуна Финансијског плана

Друга измена и допуна Финансијског плана

Друга измена и допуна Финансијског плана

Трећа измена и допуна Финансијског плана

Трећа измена и допуна Финансијског плана

Четврта измена и допуна Финансијског плана

Четврта измена и допуна Финансијског плана

Пета измена и допуна Финансијског плана

Шеста измена и допуна Финансијског плана

Седма измена и допуна Финансијског плана

Осма измена и допуна Финансијског плана

Девета измена и допуна Финансијског плана

Десета измена и допуна Финансијског плана

Годишњи финансијски извештај за 2023. годину

 

2022.

Финансијски план за 2022. годину

Прва измена и допуна Финансијског плана

Прва измена и допуна Финансијског плана

Друга измена и допуна Финансијског плана

Друга измена и допуна Финансијског плана

Трећа измена и допуна Финансијског плана

Трећа измена и допуна Финансијског плана

Четврта измена и допуна Финансијског плана

Четврта измена и допуна Финансијског плана

Пета измена и допуна Финансијског плана

Шеста измена и допуна Финансијског плана

Седма измена и допуна Финансијског плана

Биланс стања за 2022. годину- актива

Биланс стања за 2022. годину- пасива

Извештај о извршењу буџета за 2022. годину

 

2021.

Финансијски план за 2021. годину

Прва измена и допуна Финансијског плана

Друга измена и допуна Финансијског плана

Трећа измена и допуна Финансијског плана

Четврта измена и допуна Финансијског плана

Пета измена и допуна Финансијског плана

Биланс стања за 2021. годину

Извештај о извршењу буџета за 2021. годину

 

2020.

Завршни рачун за 2020. годину - Извештај о извршењу буџета

Завршни рачун за 2020. годину - Биланс стања

Финансијски план за 2020. годину

 

2019.

Завршни рачун за 2019. годину

Финансијски план са изменама и допунама за 2019. годину

 

2018.

Завршни рачун за 2018. годину

Финансијски план са изменама и допунама за 2018. годину

 

 

 Врх стране
  Министарство рударства и енергетике BEWARE GeoEra GeoEra Геопарк Ђердап Геолошки информациони систем Србије WEBGIS за геологију и рударство Јавне набавке Јавни тендери Важне везе Укидање печата еУправа