МЕНИ

Насловна » Услуге » Издаје извештај о испуњености услова за продужење одобрења за геолошка истраживања

Издаје извештај о испуњености услова за продужење одобрења за геолошка истраживања

Kратак опис услуге: Примењена геолошка истраживања изводе се на основу решења о одобрењу за геолошка истраживања које издаје Министарство рударства и енергетике и Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Услуга издавања извештаја о испуњености услова се пружа на основу члана 39. став 3. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр.101/2015, 95/2018-др. закон и 40/2021) у коме се потврђује да ли је изведено најмање 75% од одобреног обима радова у свакој години истраживања, приказаној у основном пројекту и анексу пројекта истраживања.

Категорије лица која имају право на услугу: Привредна друштва, односно друга правна лица и предузетници.

Начин на који се услуга може добити: подношењем захтева надлежном органу за наставак примењених истраживања. Надлежни орган обраћа се Геолошком заводу за издавање Извештаја о успуњености услова на основу документације достављене од стране Министарства.

Захтев за продужење истражног рока подноси се надлежном органу које је издало решење о одобрењу извођења примењених геолошких истраживања најкасније 30 дана пре истека истражног рока одређеног одобрењем за истраживање, под условом да је извршено најмање 75% од пројектом планираног обима и динамике истражних радова.

Рок за пружање услуге: Законом о рударству и геолошким истраживањима није прописан посебан рок за пружање наведене услуге.

 

 

 Врх стране
  Министарство рударства и енергетике BEWARE GeoEra GeoEra Геопарк Ђердап Геолошки информациони систем Србије WEBGIS за геологију и рударство Јавне набавке Јавни тендери Важне везе Укидање печата еУправа