МЕНИ

Библиотека

У саставу Геолошког завода Србије, у улици Ровињска 12, налази се библиотека и фонд стручне документације затвореног типа. Корисници библиотеке су запослени у Геолошког заводу Србије. Бибиотека Геолошког завода Србије основана је 2006. Године спајањем библиотека из „Геоинститута“ и „Геозавода“ из Београда и спада у тип „ специјалне библиотеке“.

Фонд библиотеке сачињава преко 10.000 књига и око 70 наслова периодичних публикација, које обухватају стручне књиге, серијске публикације, приручници коју чине енциклопедије, речници, библиографије, као и карте из области геологије. Најстарија књига у библиотеци датира из 1836. године, Poemer Friedrich Adolph die versteinerungen des norddeutshenoolithen – Gebirges, Hannover, Jhahnschen, која је врло ретка књига.

Један од значајнијих послова представља Пројекат израде основне геолошке карте СФРЈ 1: 100 000 (листови са тумачима), геолошке карте СФРЈ 1 : 500.000, металогенетске карте СФРЈ 1 : 500 000, хидрогеолошке карте 1 : 500 000, геолошке карте Србије 1 : 200 000. Фонд библиотеке садржи и геолошке карте страних земаља Либије, Ирана које се налазе у библиотеци ГЗС.

Фонд библиотеке обухвата издавачку делатност која је постојала у Геолошком заводу и Геолошком институту. Геоинститут је имао публикацију часописа „Радови“ као редовно годишње издање, монографије, „Посебна издања“. Прва књига „ Радова“ је публикована 1961. године, и до сада је објављено 40. књига радова.

У периоду 1931-1941.године Институт је публиковао 11 листова ГК 1:100 000, 14 листова 1:75000. Објављено је 8. бројева „Весника геолошког института Краљевине Југославије“, пет „Расправа“ и два броја „Годишњака“. До 1974.год. објављена је 32 књига „Весника“, 11 „Расправа“ и 18 „Посебних издања“.

„Весник“ Завода за геолошка и геофизичка истраживања, научно-стручни часопис из области геолошких наука почео је да излази 1932. године. Завод је публиковао до сада 55 књига из области геологије. Од 1960 године часопис се делио на три серије и то : серија А – геологија, серија Б – инжењерска геологија и хидрогеологија, серија Ц – геофизика.

Радно време за кориснике:
Понедељак-петак: 7:30 до 15:30 сати
Контакт особа: Славица Јовановић
тел: +381 648505794
E-mail: slavicajovanovic@gzs.gov.rs

 

 

 Врх стране
  Министарство рударства и енергетике BEWARE GeoEra GeoEra Геопарк Ђердап Геолошки информациони систем Србије WEBGIS за геологију и рударство Јавне набавке Јавни тендери Важне везе Укидање печата еУправа