МЕНИ

Насловна » Архива » Јавне набавке

Јавне набавке 2022.

План јавних набавки за 2022. годину

Измена плана јавних набавки бр. 1

Измена плана јавних набавки бр. 2

Измена плана јавних набавки бр. 3

Измена плана јавних набавки бр. 4

Подаци о спроведеним набавкама у 2022. години.docx

Јавне набавке 2021.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2021.

План јавних набавки за 2021. годину

Изменa плана јавних набавки бр.1

Изменa плана јавних набавки бр.2

Изменa плана јавних набавки бр.3

 

Јавне набавке 2020.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2020.

План набавки за 2020. годину

План усаглашен са новим законом од 24.09.2020.

Измена плана набавки бр. 1

Измена плана набавки бр. 2

Измена плана набавки бр. 3

Измена плана набавки бр. 4

Измена плана набавки бр. 5

Измена плана набавки бр. 6

 

JНМВ - СОФТВЕРИ, 30.06.2020.

 

JН - ОПРЕМА ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ-ICP, 26.06.2020.

 

JНМВ - УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА, 22.06.2020.

 

JНМВ - ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА, 25.05.2020.

 

JНМВ - ОСИГУРАЊЕ, 17.03.2020.

 

JНМВ - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, 11.02.2020.

 

JНМВ - ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, 22.01.2020.

 

JНМВ - СЕРВИСИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, 22.01.2020.

 

ЈНМВ - УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИОКАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И РАД НА ТЕРЕНУ, 17.01.2020.

 

Јавне набавке 2019.

ЈНМВ - НАБАВКА УСЛУГА ФИКСНЕ И МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, 16.12.2019.

 

ЈН - НАБАВКА СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ –ЧАСОПИС “ТЕХНИКА“ ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЗА 2020. ГОДИНУ, 05.12.2019.

 

ЈН - НАБАВКА СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ –ЧАСОПИСИ „БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО“, „ПРАВНИ САВЕТНИК“ И „ ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА“ ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЗА 2020. ГОДИНУ, 05.12.2019.

 

ЈН - НАБАВКА СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ – ЧАСОПИС „ИНФОРМАТОР“ ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЗА 2020. ГОДИНУ, 05.12.2019.

 

ЈНМВ - ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ЗГРАДИ ГЕОЛОШКОГ ЗАВОДА СРБИЈЕ, 28.11.2019.

 

ЈНМВ - УСЛУГЕ ШТАМПАЊА РЕЗУЛТАТА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, 06.11.2019.

 

ЈНМВ - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, 27.09.2019.

 

ЈНМВ - УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА, 26.07.2019.

 

ЈНМВ - СОФТВЕРИ, 22.07.2019.

 

ЈНМВ - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ, 28.06.2019.

 

ЈНМВ - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, 21.06.2019.

 

ЈНМВ - КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ И МЕТАЛНЕ ПОЛИЦЕ ЗА АРХИВУ, 20.06.2019.

 

ЈНМВ - ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА ГЕОЛОШКИХ УЗОРАКА, 10.06.2019.

 

ЈНМВ - ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА, 24.05.2019.

 

ЈНМВ - ОСИГУРАЊЕ, 17.04.2019.

 

ЈНМВ - МАШИНА ЗА ИЗРАДУ ПРЕПАРАТА, 08.04.2019.

 

ЈНМВ - ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, 21.03.2019.

 

ЈНМВ - СЕРВИСИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, 27.03.2019.

 

ЈН - УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈЕ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ, 13.02.2019.

 

Јавне набавке 2018.

ЈНМВ - ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ЗГРАДИ ГЕОЛОШКОГ ЗАВОДА СРБИЈЕ, 29.11.2018.

 

ЈНМВ - МИКРОТАЛАСНИ СИСТЕМ ЗА ПРИПРЕМУ УЗОРАКА, 22.10.2018.

 

ЈНМВ - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, 17.10.2018.

 

ЈНМВ - СОФТВЕР, 06.09.2018.

 

ЈНМВ - ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, 13.08.2018.

 

ЈНМВ - ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, 10.07.2018.

 

ЈНМВ - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, 15.06.2018.

 

ЈНМВ - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ, 08.06.2018.

 

ЈНМВ - Тонери, 17.05.2018.

 

ЈНМВ - Хемијска анализа геолошких узорака, 27.02.2018.

 

ЈНМВ - Сервисирање службених возила са уградњом оригиналних резервних делова, 09.02.2018.

 

ЈНМВ - Услуге путничких агенција за посредовање у резервацији хотелског смештаја за рад на терену запослених и службена путовања у земљи, 31.01.2018.

 

ЈНМВ - Услуге организације службених путовања у иностранство, 29.01.2018.

 

Јавне набавке 2017.

ЈНМВ - Одржавање хигијене у згради Геолошког завода Србије, 27.11.2017.

 

ЈНМВ - Хемијска анализа геолошких узорака, 10.11.2017.

 

ЈНМВ - Електрична енергија, 02.11.2017.

 

ЈНМВ - Софтвер, 16.10.2017.

 

ЈНМВ - Микроскоп, 19.09.2017.

 

ЈНМВ - Текуће поправке и одржавање електроинсталација у лабораторији Геолошког завода Србије, 14.09.2017.

 

ЈНМВ - Текуће поправке и одржавање зграде, 14.07.2017.

 

ЈНМВ - Рачунарска опрема, 02.06.2017.

 

ЈНМВ - Организација јесењег заседања ЕГС, 29.05.2017.

 

ЈНМВ - Теренска возила, 26.05.2017.

 

ЈНМВ - Гориво за моторна возила, 11.04.2017.

 

ЈНМВ - Сервисирање службених возила са уградњом оригиналних резервних делова, 05.04.2017.

 

ЈНМВ - Надоградња ЕСРИ софтвера 09.11.2016.

 

ЈНМВ - Хемикалије и потрошни материјал за хемијску лабораторију 08.11.2016.

 

ЈНМВ - Тонери за штампаче, плотере и фотокопир апарате 07.11.2016.

 

ЈНМВ - Угаљ и огревно дрво, објављено 12.10.2016.

 

ЈНМВ - Tекуће поправке и одржавање зграде, објављено 15.08.2016.

 

ЈНМВ - Сервисирање службених возила са уградњом оригиналних резервних делова : 18.05.2016.

 

ЈНМВ - Гориво, бензин и дизел, објављено: 24.03.2016.

 

ЈНМВ - Персонални рачунари, објављено: 05.11.2015.

 

ЈНМВ - Тонери, објављено: 05.11.2015.

 

ЈНМВ - теренско возило за превоз људи, објављено: 02.11.2015.

 

ЈНМВ - Реконструкција високонапонске трафо станице, објављено: 02.11.2015.

 

ЈНМВ - Угаљ, објављено: 11.10.2015.

 

ЈНМВ - Хемијске анализе геолошких узорака, објављено: 29.09.2015.

 

ЈНМВ - Хемикалије и потрошни материјал за хемијску лабораторију, објављено: 28.09.2015.

 

 Врх стране
  Министарство рударства и енергетике BEWARE GeoEra GeoEra Геопарк Ђердап Геолошки информациони систем Србије WEBGIS за геологију и рударство Јавне набавке Јавни тендери Важне везе Укидање печата еУправа