MENI

Naslovna » Aktuelnosti

Aktuelnosti

14.08.2018.

GEOLOŠKI ZAVOD SRBIJE U SLUŽBENOJ POSETI SLOVAČKOM GEOLOŠKOM INSTITUTU "DIONIZ ŠTUR"

Na poziv Slovačkog Geološkog instituta 'Dioniz Štur' (SGDIS), tročlana delegacija Geološkog zavoda Srbije (GZS-GSS) bila je u službenoj poseti organizovanoj u tri od četiri regionalna geološka centra SGDIS-a od 27.-30. maja 2018. godine.

Generalni direktor dr Branislav Žec, i dr Dušan Vunder iz odseka za međunarodnu saradnju upoznali su delegaciju GZS-GSS sa rukovodstvom i kolegama iz SGDIS centra u Košicama: načelnikom regionalnog centra dr Ljubomirom Petro, načelnicom odseka za primenu sirovinskih materijala dr Ivetom Štiriakovom, i njihovim saradnicima. U Spiska Nova Ves SGDIS centar, srpska delegacija se upoznala sa funkcionisanjem regionalnog centra laboratorije: www.geology.sk/about-us/organization-chart/?lang=en. U SGDIS centru u Bratislavi nalazi se sedište SGDIS, gde je niz prikladnih prezentacija o kadrovsko tehničkom potecijalu iznelo niz kolega zastupajući sektore i odseke.

 Geološki zavod Srbije u službenoj poseti slovačkom geološkom institutu 'Dioniz Štur'

S leva na desno: Prof dr Dragoman Rabrenović, direktor Geološkog zavoda Srbije,dr Branislav Žec, generalni direktor Geološkog instituta 'Dioniz Štur' dr Dejan Barjaktarović, pomoćnik direktora Geološkog zavoda Srbije

Poseta je uključila detaljno sagledavanje kapaciteta hemijske laboratorije u Košicama (sa 41 zaposlenih), i Spiska Nova Ves (koja radi na razvijanju remedijacione tehnologije), i geomehamičke laboratorje u Bratislavi. Ispituju se kako novi tako i postojeći uzorci tj. uzorci iz fonda materijalne dokumentacije (radi usaglašavanja rezultata ispitivanja sa novim detekcionim limitima instrumenata). Državni institut SGDIS je uspostavio monitoring kvaliteta podzemnih voda i kvaliteta tla kao prirodnih resursa od bitnog značaja za državu.

 PGeološki zavod Srbije u službenoj poseti slovačkom geološkom institutu 'Dioniz Štur'   Geološki zavod Srbije u službenoj poseti slovačkom geološkom institutu 'Dioniz Štur'

Delegacija Geološkog zavoda Srbije u sedištu Geološkog instituta 'Dioniz Štur', Bratislava

Posećen je odsek za izdavaštvo i promociju, kao i sektor za informatiku koji sadrži odseke za geofond, geološki informacioni sistem, IT, i centralnu geološku biblioteku.

Program je obuhvatio posetu dva od devet nacionalnih parkova: Slovački raj u blizini Spiška Nova Ves mesta na istoku Slovačke, i selo Donovale u okviru nacionalnog parka Niske Tatre u regionu Banske Bistrice u centralnom delu Slovačke.

Direktor geološkog instituta Slovačke je naveo vidove već postojeće međunarodne saradnje (grupa centralno Evropskih zemalja), i veoma precizno ih ocenio, vrlo decidno i odlučno očekujući konkretizovanje poslovne saradnje sa Geološkim zavodom Srbije.

Službena poseta GZS-GSS delegacije je u skladu sa Sporazumom o saradnji potpisanog 13. juna 2017. godine između dva geološka zavoda.

19.03.2018.

SPECIJALNA POVELjA GEOLOŠKOM ZAVODU SRBIJE

Povodom sedamdeset druge godišnjice Rudarsko-geološkog fakulteta, Geološki zavod Srbije je na svečanoj sednici Saveta Fakulteta od 9. marta dobio specijalno priznanje:

POVELjA Prof. BRANISLAV MILOVANOVIĆ

Geološki zavod se ovom prilikom srdačno zahvaljuje predlagačima i Žiriju ovog prestižnog priznanja.

 Specijalna povelja geološkom zavodu Srbije

Specijalna povelja geološkom zavodu Srbije

16.03.2018.

U SUSRET EUROGEOSURVEYS 44RD GENERAL MEETING U BEČU

Pre šest meseci u Beogradu je održana 43. po redu Jesenji skup EuroGeoSurveys (EGS), čiji je domaćin bio Geološki zavod Srbije. Skupu su prisustvovale delegacije iz zemalja Evropske Unije na nivou direktora i nacionalnih delegata geoloških zavoda, stalnih i pridruženih članica udruženja, i delagacija iz Amerike. Pored statutarnih pitanja kojima se EGS bavio na početku zasedanja, Geološki zavod je u saradnji sa Rudarsko-geološkim fakultetom i Ministarstvom rudarstva i energetike predstavio prirodne potencijale Srbije, kao i zakonsku regulativu u oblasti rudarstva i geologije.

 U susret EuroGeoSurveys 44rd General Meeting u Beču

dr Slavko Šolar, generalni sekretar EGS-a, dr Olivier Lateltin, blagajnik Izvršnog odbora EGS-a, Prof. dr Dragoman Rabrenović, direktor Geološkog zavoda Srbije(s leva na desno)

 U susret EuroGeoSurveys 44rd General Meeting u Beču

Siniše Tanackovića, pomoćnika ministra MRE Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine sa učesnicima 43. Direktorske radionice EGS-a(s desna na levo)

Skup je završen prigodnom izložbom u Domu Narodne skupštine Srbije na temu „Geologija Srbije“, i dvodnevnom ekskurzijom niz Dunav do Kladova.


Izložba „Geologija Srbije“ u Domu Narodne skupštine Srbije

Izložbu je svečano otvorio potpredsednik Narodne skupštine Prof. dr Vladimir Marinković, i tom prilikom istakao da ona predstavlja svojevrstan skup prirodnih bogatstava Srbije u vidu rezultata rada srpskih geologa.

Izložba „Geologija Srbije“ u Domu Narodne skupštine Srbije

Prof. dr Dragoman Rabrenović, direktor Geološkog zavoda i Prof. dr Vladimir Marinković, potpresednik Narodne skupštine sa posetiocima izložbe 'Geologija Srbije' na svečanom otvaranju 11. oktobra 2017

Gospodin Rabrenović se zahvalio Narodnoj skupštini, posebno predsednici Narodne skupštine Maji Gojković, na podršci u realizaciji izložbe u okviru godišnjeg skupa Evropske asocijacije geoloških zavoda.

 Izložba „Geologija Srbije“ u Domu Narodne skupštine Srbije   Izložba „Geologija Srbije“ u Domu Narodne skupštine Srbije

Obraćanje direktora Geološkog zavoda Srbije Prof. dr Dragomana Rabrenovića posetiocima izložbe 'Geologija Srbije'


Kakav je benefit danas

Prednost saradnje zavoda u okviru udruženja je usaglašavanje metoda u geološkoj prakski iz koje sledi regionalna uporedljivost i kontinuitet dobijenih rezultata. Članstvom u EGS-u, Geološki zavod Srbije dobija pravo glasa u odlučivanju predviđenim Statumom udruženja.

 • Iz aktivnosti u EGSu incirana je direktnija saradnja sa:
  • Slovenačkim geološkim zavodom po projektu ''Mineral Potential of the ESEE region''
  • Državnim geološkim institutom 'Dionýz Štúr' iz Slovačke prema potpisanom Sporazumu o saradnji
 • Aktivnosti proistekle iz učešća EGS članica u Horizon 2020 - GeoERA (ERANET Cofund) projektu:

Nakon validiranja Geološkog zavoda Srbije od strane Evropske Komisije, Geološki zavod Srbije je zvanično postao partner GeoERA projekta od 4. aprila 2017. godine. Geološki zavod Srbije se javio u okviru grupe zavoda sa predlozima vezanim za uticaj klimatskih promena na podzemne vode, i za razmatranje mineralne i termalne vode u tematskoj grupi geotermalne energije. Predstavnici Geološkog zavoda su prisustvovali radnim sastancima obe tematske grupe (Varšava, septembar i Beč, decembar 2017.) Svi GeoERA projekti zahtevaju transnacionalnu i panevropsku saradnju, u kojoj se podstiče saradnja u istraživanju između svih GeoERA partnera, kako bi se poboljšala naučna i tehnička saradnja, i smanjilo dupliranje istraživačkog napora.

06.03.2018.

Izložba „GEOLOGIJA SRBIJE“ u Narodnom muzeju u Kruševcu

Uz prisustvo poslenika kulture grada Kruševca, geologa iz Geološkog zavoda Srbije i lokalnih medija, 2. marta u Narodnom muzeju, otvorena je izložba pod nazivom „Geologija Srbije“. Cilj izložbe je da se posetiocima prikaže geološka građa i mineralne sirovinme zemljine kore teritorije Srbije, da se pokaže biljni i životinjski svet i njihov razvoj kroz geološko vreme, da se predstave najzanimljiviji spomenici prirode. S druge strane, izložba pokazuje i istoriju geološke nauke u Srbiji.

 Izložba „GEOLOGIJA SRBIJE“  u Narodnom muzeju u Kruševcu“

Izložba „GEOLOGIJA SRBIJE“ u Narodnom muzeju u Kruševcu

Izložbu su otvorili direktor Narodnog muzeja u Kruševcu Goran Vasić i direktor Geološkog zavoda Srbije prof. dr Dragoman Rabrenović.

Izložba će biti otvorena do 5. aprila.

05.03.2018.

SRETENjSKI ORDEN DRUGOG STEPENA ZA GEOLOŠKI ZAVOD SRBIJE

Na dan dražvnosti Republike Srbije, Ukazom Predsednika Republike Srbije, Geoloki zavod Srbije odlikovan je Sretenjskim ordenom drugog stepena za naročite zasluge i doprinos razvoju Srpske geologije, koju su razvijali Geozavod, Savezni geološki zavod i Geoinstitut, čiju tradiciju danas nastavlja Geološki zavod.

 Sretenjski orden drugog stepena za geološki zavod Srbije“

Sretenjski orden drugog stepena za geološki zavod Srbije

Godina 2018, po mnogo čemu je jubilarna za geologiju Srbije u celini. Navršva se 170 godina od osnivanja i početka rada organizovane geološke službe u Srbiji, 88 godina od formiranja Geološkog instituta Kraljevine Jugoslavije i 70 godina od formiranja Geozavoda, Saveznog geološkog zavoda i Geoinstituta.

 Sretenjski orden drugog stepena za geološki zavod Srbije“

Sretenjski orden drugog stepena za geološki zavod Srbije

Zahvaljujemo se Rudarsko-geološkom fakultetu, Srpskom geološkom društvu, Rudarskom institutu, Akademiji inženjerskih nauka, Elektroprivredi, Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor i Društvu geoloških inženjera i tehničara Srbije, koji su prepoznali značaj naših jubileja.

POGLEDAJTE STARIJE AKTUELNOSTI

 Vrh strane
 • Ministarstvo rudarstva i energetike
 • BEWARE
 • Geološki informacioni sistem Srbije
 • WEBGIS za geologiju i rudarstvo
 • Javne nabavke