MENI

Aktuelnosti

01.04.2021.

Direktor Geološkog zavoda Srbije sa predsednicom Opštine Voždovac: Uspostaviti saradnju Geološkog zavoda Srbije sa Opštinom Voždovac na polju geoloških istraživanja

Direktor Geološkog zavoda Srbije prof. dr Dragoman Rabrenović i vd pomoćnica direktora Jelena Kokot sastali su se danas sa predsednicom Opštine Voždovac gospođom Ivanom Tomić Ilić i njenim timom. Povod za sastanak je saradnja u geološkim istraživanjima.

 Direktor Geološkog zavoda Srbije sa predsednicom Opštine Voždovac

"Opština Voždovac je prostorno velika opština sa složenom geologijom, Geološki zavod Srbije je voljan da sarađuje sa vama i pomogne vam u rešavanju brojnih geohazarda, davanju ekspertskih mišljenja koja vam dalje prema Gradu može pomoći u proceduri pri traženju sredstava za saniranje značajnih objekata i niz drugih poslova iz domena geologije, i da zajedničkim radom sve sugrađane opštine Voždovac čeka svetla budućnost", istakao je direktor Geološkog zavoda Srbije Dragoman Rabrenović.

 Direktor Geološkog zavoda Srbije sa predsednicom Opštine Voždovac

Predsednica Opštine Ivana Tomić Ilić predstavila je rad Opštine i postignute dosadašnje rezultate iz oblasti geologije i posebno istakla veliko zadovoljstvo da Opština Voždovac ostvari saradnju sa Geološkim zavodom kao Nacionalnom geološkom kućom u cilju rešavanja višegodišnjih problema na teritoriji opštine nastale geohazardom kao i saradnje po osnovu drugih geoloških istraživanja.

26.03.2021.

ODRŽANA 50. DIREKTORSKA RADIONICA I SKUPŠTINA EUROGEOSURVEYS

Zbog situacije izazvane pandemijom korona virusom, 50. direktorska radionica i Generalna skupština EuroGeoSurveys (EGS) održana je u onlajn formatu u organizaciji sekretarijata udruženja sa sedištem u Briselu, 16. i 24. marta 2021. g.

EGS udružuje 38 geoloških zavoda Evropske unije (EU) i država kandidata za prijem u EU, što objedinjuje nekoliko hiljada geoloških stručnjaka. Geološki zavod Srbije (GZS) je punopravna članica EGS-a od mar 2015. g.

ODRŽANA 50. DIREKTORSKA RADIONICA I SKUPŠTINA EUROGEOSURVEYS

Iz agende skupa izdvajamo izloženi progres Establishing the European Geological Surveys Research Area to deliver a Geological Service for Europe (GeoERA) projekata od čega GZS učestvuje u 5 od 15, i to tri projekta u oblasti podzemnih voda (TACTIC, HOVER, RESOURCE), jedan projekat u oblasti geotermalne energije (GeoConnect3d), i jedan projekat u oblasti mineralnih sirovina (Mintell4EU). GeoERA program će se kompletirati početkom 2022. g.

U pripremi je predlog novog programa koji bi omogućio formiranje novog seta projekata čija bi realizacija počela sa 2022. g. U prilog pripremi predloga programa objavljen je Strategic Research and Inovation Agenda (SRIA), januara 2021. g. U uvodu dokumenta se navodi: ''Da budemo spremni za budućnost evropskog društava i damo bolji doprinos konkurentnosti Evropske unije, socijalno blagostanje, upravljanje životnom sredinom i međunarodnim obavezama, EuroGeoSurveys, the Geological Survey of Europe, predstavlja svoju Stratešku agendu za istraživanje i inovacije. Ovaj dokument čini osnovu i doprinos istraživačkim ciljevima i zadatacima evropskih geoloških zavoda, i njihov položaj u Evropskom okvirnom programu za istraživanje i inovacije - Horizon 2021 - 2027. Ovaj višegodišnji plan daje okvir kako da geološki zavodi Evrope zajedno mogu imati ključnu ulogu u integrisanju ambicioznih ciljeva EU za izgradnju fleksibilnog i otpornog društva sa prosperitetnim ekonomskim rastom. Diskutovana je strategija EGS-a i okviri za rad dati EGS statutom. Direktori su svojim glasovima na predložen materijal odredili smernice za dalju pripremu novog programa. Usvojen je izveštaj o radu EGS-a za 2020.g.

Naš glavni cilj biće primena inovativnih rešenja zasnovana na istraživanju i inovacijama za sigurnost prirodnih resursa (zemlja i tlo, voda, energija i sirovine) i upravljanje (skladištenje energije, ublažavanje uticaja prirodnih i antropogenih uticaja) ka osiguravanju ekološke održivosti i socijalne dobrobiti i napretka u digitalnoj eri.

05.03.2021.

Rabrenović: Zalog za budućnost

Direktor Geološkog zavoda Srbije, prof. dr Dragoman Rabrenović rekao je da donošenjem novog unapređenog i savremenog Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima i čitavog seta novih podzakonskih akata i uvođenjem elektronskog rudarstva povećaće se sigurnost investicionih ulaganja u rudarski sektor i domaćinsko planiranje i čuvanje našeg mineralnog blaga.

Rabrenović: Zalog za budućnost

 • Definisaćemo dugoročne ciljeve razvoja rudarstva i geoloških istraživanja mineralnih resursa i projekciju potreba za svim vrstama mineralnih sirovina uzimajući u obzir tehnički i tehnološki razvoj ne samo primenom u kopovima i preradi tih sirovina, već i moguću supstituciju istih u industriji Srbije. Time će se stvoriti bolji uslovi za efikasnija i racionalnija geološka istraživanja mineralnih sirovina, rekao je Rabrenović u intervjuu za specijalno izdanje magazine „Kord“ posvećeno rudarstvu.

Direktor Geološkog zavoda rekao je da ukoliko Vlada Republike Srbije i Ministarstvo rudarstva i energetike želi da Geološki zavod bude prisutan kroz Zakon potrebno je osnažiti Geološki zavod kroz kadrovsko i tehničko zanavljanje.

 • Činjenica je da je geološka organizacija država Evropske unije dala 2015. godine Geološkom zavodu ravnopravno članstvo, iako Srbija još nije član EU, pokazuje izuzetan značaj koji se pridaje našim mineralno-sirovinskim potencijalima, rekao je Rabrenović u intervjuu za specijalno izdanje magazine „Kord“ posvećeno rudarstvu.

12.02.2021.

Mihajlovićeva: Nema razvoja rudarstva bez snažnog i prepoznatljivog Geološkog zavoda Srbije

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike, prof. dr Zorana Mihajlović, rekla je danas da postojeći udeo rudarstva u BDP-u, koji iznosi 1,9 odsto, može za tri godine da se poveća na 3,5 do četiri odsto i da važnu ulogu u tome ima Geološki zavod Srbije.

Mihajlovićeva: Strateško partnerstvo sa SAD i kancelarija za saradnju potrebni zarad još boljih odnosa

 • Današnji sastanak sa predstavnicima Geološkog zavoda Srbije jedan je od najvažnijih sastanaka od kako je formirano novo Ministarstvo rudarstva i energetike.Nema razvoja rudarstva ako Geološki zavod Srbije ne dobije svoje pravo mesto, ako ne bude mnogo prepoznatljiviji i nezaobilazna adresa za sve koji rade bilo šta u oblasti rudarstva u Srbiji, rekla je Mihajlovićeva posle sastanka.

Mihajlovićeva: Strateško partnerstvo sa SAD i kancelarija za saradnju potrebni zarad još boljih odnosa

Nema razvoja rudarstva ako Geološki zavod Srbije ne dobije svoje pravo mesto, ako ne bude mnogo prepoznatljiviji i nezaobilazna adresa za sve koji rade bilo šta u oblasti rudarstva u Srbiji”, rekla je Mihajlovićeva posle sastanka.

Mihajlovićeva: Strateško partnerstvo sa SAD i kancelarija za saradnju potrebni zarad još boljih odnosa

Ona je istakla da je uloga Geološkog zavoda veoma značajna i da je potrebno da ova institucija bude prisutnija na svim državnim projektima, ne samo u oblasti rudarstva, nego i u infrastrukturi.

Mihajlovićeva: Strateško partnerstvo sa SAD i kancelarija za saradnju potrebni zarad još boljih odnosa

 • Početak svega je izrada izmena Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, a moramo da imamo i jasnije kriterijume po pitanju istražnih prava. Ljudi u zavodu daju svoj maksimum, ali mi želimo da uz podršku države taj maksimum bude još veći i sigurna sam da zajedno možemo da pokrenemo stvari, rekla je Mihajlovićeva.

Mihajlovićeva: Strateško partnerstvo sa SAD i kancelarija za saradnju potrebni zarad još boljih odnosa

Direktor Geološkog zavoda Srbije, Dragoman Rabrenović, zahvalio je potpredsednici Vlade i njenom timu na današnjem sastanku, i istakao da je danas pokrenuto nekoliko važnih pitanja, uključujuči izmene Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, kao i veću prepoznatljivost Geološkog zavoda Srbije, imajući u vidu kapacitete i međunarodnu reputaciju ove institucije.

Mihajlovićeva: Strateško partnerstvo sa SAD i kancelarija za saradnju potrebni zarad još boljih odnosa

Preuzeto sa sajta mre.gov.rs, ponedeljak, 18. Januar 2021.

Video prilog "Geološki Zavod treba da bude prepoznatljiv i vidljiv"na TV Pančevu 18. januara 2021. godine pogledajte ovde .

01.02.2021.

Mihajlovićeva: Novi zakon o rudarstvu obezbediće više investicije i nova radna mesta

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike, prof. dr Zorana Mihajlović, prisustvovala je danas u Privrednoj komori Srbije prezentaciji i javnoj raspravi o izmenama i dopunama zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Mihajlovićeva: Novi zakon o rudarstvu obezbediće više investicije i nova radna mesta

Mihajlovićeva je ovim povodom izjavila da su zakoni koje je Ministarstvo rudarstva i energetike pripremilo, a reč je o četiri osnovna zakona, baza i osnova za više investicija i nova radna mesta u Srbiji.

 • Da bismo došli do izmena i dopuna, radili smo zajedno sa privredom i svim važnim institucijama. Zakon koji danas predstavljamo je moderan zakon, koji će omogućiti sigurnost za investitore, da efikasno i brzo mogu da uđu u istraživanja, a kasnije i u eksploataciju. Dalje, na jedan domaćinski način konačno ćemo upravljati mineralnim resursima, s obzirom na to da danas naše rezerve vrede 200 milijardi dolara. Treće, izmenama ćemo omogućiti ubrzanu proceduru za svakog investitora, uvodimo elektronsko rudarstvo, neke postupke smo ukinuli, za neke skratili vreme, i duboko verujem da će za mesec, mesec i po dana, investitori moći da dobiju sve potrebno da krenu u rudarski projekat. Kapa svega je zaštita životne sredine. Kroz ceo zakon smo obavezali sve da zaštita životne sredine bude dodatno ispoštovana kroz definisane procedure, rekla je ona.
Mihajlovićeva: Novi zakon o rudarstvu obezbediće više investicije i nova radna mesta

Mihajlovićeva je podsetila da je 2015. godine udeo rudarstva u BDP-u iznosio 2,1%, dok je prošle godine to bilo 1,6%.

 • Verujem da možemo da uvećamo udeo rudarstva u BDP-u, naš cilj je da za četiri godine on bude 4%. Još jedna novina ovog zakona je i osnivanje rudarsko-geološke komore, kao što je imaju i inženjeri. Komora će se baviti edukacijom rudara i geologa, ali i izdavanjem licenci, dok ćemo Geološkom zavodu vratiti značajnu ulogu jer tu se nalazi naša nacionalna baza, rekla je Mihajlovićeva.
Mihajlovićeva: Novi zakon o rudarstvu obezbediće više investicije i nova radna mesta

Marko Čadež, predsednik PKS, zahvalio je privrednicima što će danas učestvovati u javnoj raspravi i dati svoje mišljenje.

 • Svrha svake javne rasprave je da se privreda uključi zajedno sa Vladom i resornim ministarstvima, da se vidi koja su rešenja dobra, šta je dobro za predvidivost poslovanja, šta je još potrebno definisati. To bih voleo i danas da čujem od privrednika. U ovom sektoru posluje oko dve hiljade kompanija, koje imaju oko 9,5 milijardi poslovnog prihoda. PKS okuplja razne sektore i trebalo bi da gledamo da paralelno sa investicijama u rudarstvo to dalje dobro iskoristimo, kao što je na primer litijum. To su strateški važne stvari za našu privredu i zato je i ovaj zakon važan, rekao je Čadež.

Direktor Geološkog zavoda, prof dr Dragoman Rabrenović, zahvalio se Potpredsednici Vlade Srbije i ministarki rudarstva i energetike, prof. dr Zorana Mihajlović na učestvovanju u javnoj raspravi.

Mihajlovićeva: Novi zakon o rudarstvu obezbediće više investicije i nova radna mesta
 • Uveren sam da će donošenjem ovog unapređenog i savremenog zakona stvoriti neuporedivo bolji uslovi u pogledu smanjenja rizika, sigurnost investicionih ulaganja u rudarski sektor kao i u oblasti efikasnijih i racionalnih istraživanja mineralnih sirovina i geotermalnih resursa. Pošto je Zavod osnovan po osnovu Zakona o rudarstva i geološkim istraživanjima kao Nacionalna geološka kuća, vidimo svoj udeo u praćenju istraživanja, od izdavanja akata sa informacijama za izradu projekata i planiranja izvođenja geoloških radova, preko nadzora u geološkim istraživanjima do revizije i odbrane elaborata a u skladu sa Evropskom i svetskom praksom a uz stručnu kontrolu samog ministarstva. Novim zakonom o geološkim istraživanjima pored inkorporiranja mineralne politike koja će obezbediti radi atraktivnosti ulaganja u rudarsku industriju najbolja rešenja vezana za izdavanje odobrenja za geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina putem elektronskog servisa e-rudarstvo, usklađivanje zakona o rudarstvu sa propisima Evropske unije, naročito u oblasti zaštite životne sredine. I na kraju nadam se da će ova diskusija imati konstruktivan karakter i da ćemo zajedničkim snagama u što kraćem roku dobiti regulativu koja će biti po meri države i investitora i odgovarati savremenim zakonima u svetu .

 

Gostovanje na TV Pančevu u emisiji Infogradnja pogledajte ovde .

Gost emisije direktor Geološkog zavoda Srbije Dragoman Rabrenović.

19.08.2020.

NOVO IZDANjE GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE
ISTRAŽIVANjE NUKLEARNIH MINERALNIH RESURSA SRBIJE

Iz štampe je izašlo izdanje knjige pod nazivom ISTRAŽIVANjE NUKLEARNIH MINERALNIH RESURSA SRBIJE, izdavač je Geološki zavoda Srbije, a autori su: Prof. dr Rade Jelenković, redovni profesor, Rudarsko-geološki fakultet, Gojko Rončević, diplomirani inženjer geologije, penzioner, i dr Jovan Kovačević, viši naučni savetnik, Geološki zavod Srbije. Cilj izrade ove monografije da se predstave javnosti rezultati geoloških istraživanja urana i torijuma Srbije u vremenskom periodu od 1948-2020. godine. Za objavljene rezultate, pored autora, zaslužni su mnogi istraživači, različitih specijalnosti koji su radili na istraživanjima nuklearnih mineralnih sirovina.

Monografija prikazuje rezultate istraživanja nuklearnih mineralnih sirovina Srbije u okviru četiri poglavlja:

 1. Osnove geohemije urana i torijuma i tipovi ležišta;
 2. Regionalna geološka istraživanja mineralizacije urana i torijuma u Srbiji, primenjene metode istraživanja i ostvareni stepen istraženosti;
 3. Poludetaljna i detaljna geološka istraživanja nuklearnih mineralnih sirovina Srbije sa prikazom rudnih ležišta i značajnih pojava urana i torijuma;
 4. Ocena istraživanja nuklearnih mineralnih resursa Srbije.
 Novo izdanje Geološkog zavoda Srbije

Novo izdanje Geološkog zavoda Srbije

Izražena je zahvalnost recenzentima dr Radulu Popoviću, naučnom savetniku, redovnom članu Akademije inženjerskih nauka Srbije i dr Milosavu Simiću, naučnom savetniku, na kritičkom pregledu rukopisa, i brojnim sugestijama u odličnoj saradnji sa autorima.

Autori se zahvaljuju i za finansijsku pomoć Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor, koji je finansirao štampanje ove monografije.

POGLEDAJTE STARIJE AKTUELNOSTI

 Vrh strane
 Ministarstvo rudarstva i energetike BEWARE GeoEra Geološki informacioni sistem Srbije WEBGIS za geologiju i rudarstvo Javne nabavke Javni tenderi Ukidanje pečata eUprava - iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19