MENI

Naslovna » Sektori » Sektor za geotehniku i hidrogeologiju

Sektor za geotehniku i hidrogeologiju

Sektor za geotehniku i hidrogeologiju sastoji se iz dve organizacione jedinice/odelјenja :

 • Odelјenje za geotehnička istraživanja;
 • Odelјenje za hidrogeologiju.

 

Odelјenje za geotehnička istraživanja sastoji se iz dve organizacione jedinice nižeg reda:

 • Grupa za geotehniku;
 • Grupa za geomehaničku laboratoriju.

U grupi za geotehniku obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

 • Izradu osnovnih inženjerskogeoloških karata kao podloge za prostorno planiranje, rudarske aktivnosti, razvoj urbanizacije i infrastrukturnih objekata;
 • Pripremu analize i izveštaje, stručna uputstva iz oblasti inženjerskogeoloških istraživanja;
 • Seizmička mikrorejonizacija za različite namene prostora od opšteg društvenog značaja;
 • Geotehnička istraživanja za potrebe zaštite životne sredine;
 • Izrada planova i programa za sanacije terena i objekata od posebnog društvenog značaja;
 • Pripremu programa radova iz oblasti inženjerskogeoloških istraživanja,
 • Vođenje katastra klizišta i nestabilnih padina;

U Grupi za geomehaničku laboratoriju obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

 • Laboratorijska geomehanička ispitivanja;
 • Utvrđivanje granulometrijskog sastava, plastičnosti, vlažnosti i zapreminske težine;
 • Utvrđivanje endometarskog opita stišlјivosti;
 • Određivanje parametara čvrstoće na smicanje, koheziju i ugao unutrašnjeg trenja;
 • Opit proktora opcijalne vlažnosti uzorka;
 • Opit vodopropusnosti iz uzorka;
 • Jednoaksijalni i triaksijalni opiti;

U Odelјenju za hidrogeologiju obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

 • Izradu katastara svih pojava i objekata mineralnih, termalnih i termomineralnih voda sa fizičko-hemijskim, geološkim i hidrogeološkim elementima;
 • Izradu osnovnih hidrogeoloških karata, mineralnih, termalnih i termomineralnih voda različitih razmera;
 • Istraživanja podzemnih, mineralnih, termomineralnih i termalnih voda;
 • Učešće u pripremi predloga informacija za Vladu iz oblasti podzemnih voda;
 • Izradu hidrogeoloških podloga za razvoj vodosnabdevanja;
 • Unapređenje i uvođenje savremenih metoda u oblasti hidrogeoloških istraživanja;
 • Učešće u pripremi izveštaja i informacija iz oblasti o količinama i kvalitetu svih podzemnih voda, uspostavlјa saradnju sa drugim organima koji se bave problematikom regionalnog vodosnabdevanja i zaštite podzemnih voda;
 • Pripremi nacrta programa radova hidrogeoloških istraživanja;
 • Vođenje katastra podzemnih voda;
 Vrh strane
 • Ministarstvo rudarstva i energetike
 • BEWARE
 • Geološki informacioni sistem Srbije
 • WEBGIS za geologiju i rudarstvo
 • Javne nabavke
 • Ukidanje pečata