MENI

Naslovna » Aktuelnosti » Najave

Najave

28.04.2021.

 Geološki zavod Srbije ustupa na korišćenje podatke i dokumentaciju osnovnih i primenjenih geoloških istraživanja

Geološki zavod Srbije ustupa na korišćenje podatke i dokumentaciju osnovnih i primenjenih geoloških istraživanja

Geološki zavod Srbije izdvojenim članom 91. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS“, br. 101/2015, br. 95/2018-dr. zakon, 40 od 22.aprila 2021. godine) preuzima stručnu geološku dokumentaciju od Ministarstva rudarstva i energetike sa obavezom da se stara i raspolaže predmetnom dokumentacijom.

Danom stupanja na snagu Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS“, br. 101/2015, br. 95/2018-dr. zakon, 40 od 22.aprila 2021. godine) Geološki zavod Srbije počinje sa pružanjem usluge.

Sam fond sadrži dragocene rezultate geoloških istraživanja bivšeg jugoslovenskog prostora za period poslednjih 50 godina. Fond geološke dokumentacije raspolaže sa preko 6.000 dokumenata (izveštaja, elaborata) i oko 21.000 karata opšte i specijalne namene, obrađenih i sređenih podataka po mestu i vrsti istraživanja.

Za korišćenje geološke dokumentacije naplaćuje se naknada u iznosu od 5% od vrednosti istraživanja.

Kategorija lica koja imaju pravo na uslugu: sva pravna i fizička lica koja su za korišćenje podataka i dokumentaciju osnovnih geoloških istraživanja, platila naknadu za korišćenje iste i koja su sa Geološkim zavodom Srbije sklopili ugovor o uslovima i načinu korišćenja dokumentacije.

Način na koji se usluga može dobiti: Podnošenjem zahteva za korišćenje geološke dokumentacije nadležnom organu.

 

 Vrh strane
 Ministarstvo rudarstva i energetike  BEWARE  GeoEra  Geološki informacioni sistem Srbije  WEBGIS za geologiju i rudarstvo  Javne nabavke  Javni tenderi  Važne veze  Ukidanje pečata  eUprava - iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19