MENI

Naslovna » Sektori » Sektor za opšte, pravne i ekonomske poslove

Sektor za opšte, pravne i ekonomske poslove

U Sektoru za opšte, pravne i ekonomske poslove obrazovane su uže unutrašnje jedinice:

 • Odelјenje za opšte i pravne poslove;
 • Odsek za finansijsko upravlјanje.

 

U Odelјenju za opšte i pravne poslove obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

 • Izradu Programa rada Zavoda i dostavlјanje ministarstvu;
 • Praćenje i staranje o realizaciji programa rada Zavoda;
 • Izrada izveštaja o radu Zavoda i dostavlјanje ministarstvu;
 • Imovinsko-pravne poslove;
 • Upravlјanje kadrovima kao i poslovi koji se odnose na radno-pravni status zaposlenih;
 • Pripremu dokumentacije za Konkursnu komisiju i sprovođenje javnih nabavki;
 • Bezbednost i zdravlјe na radu;
 • Administrativne i kancelarijske poslove;
 • Opšte, statističko-dokumentacione i stručno-operativne poslove;
 • Dostupnost informacijama od javnog značaja;

U Odseku za finansijsko upravlјanje obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

 • Učešće u pripremi finansijskog dela projekata, planova i programa u oblasti osnovnih geoloških istraživanja;
 • Pripremu predloga finansijskog plana Zavoda;
 • Pripremu planova izvršenja budžeta Zavoda;
 • Pripremu izveštaja o izvršenju budžeta Zavoda;
 • Obavlјanje finansijsko-materijalnih poslova za programe i projekte iz delokruga rada Zavoda;
 • Vođenje poslovnih knjiga i usklađivanje istih sa glavnom knjigom trezora;
 • Sastavlјanje konsolidovanih periodičnih i godišnjih izveštaja;
 • Obradu zarada i ostalih ličnih primanja zaposlenih;
 • Pripremu naloga za plaćanja;
 • Druge finasijsko-materijalne poslove;
 Vrh strane
 • Ministarstvo rudarstva i energetike
 • BEWARE
 • Geološki informacioni sistem Srbije
 • WEBGIS za geologiju i rudarstvo
 • Javne nabavke
 • Ukidanje pečata