MENI

Naslovna » Aktuelnosti » Saopštenja

Saopštenja

29.03.2021.

Rabrenović: Pripremljena je informacija za Ministarstvo rudarstva i energetike o potencijalnosti regiona sa aspekta mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa

Geološki zavod Srbije pripremilo je informaciju potencijalnosti regiona sa aspekta mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa za celu teritoriju Republike Srbije na osnovu „Pravilnika o kriterijumima na osnovu kojih se određuje potencijalnost područja u pogledu pronalaženja mineralnih sirovina“ ("Službeni glasnik RS", br. 51/96), kao deo kontinuiranih nastojanja u cilju promocije investicija u oblasti geologije i rudarstva.

Informacija potencijala mineralnih resursa kao osnova može pomoći investitorima da usmere dalja primenjena geološka istraživanja i ukazujući na pogodnosti poslovanja u Republici Srbiji, posebno za ulaganje u geologiju i rudarstvu, a da pritom povećavaju i udeo u ukupnom bruto društvenom proizvodu Srbije.

 Rabrenović: Pripremljena je informacija za Ministarstvo rudarstva i energetike o potencijalnosti regiona sa aspekta mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa

„Izneti podaci o potencijalu teritorije Republike Srbije su s’ geološko-ekonomskog stanovišta veoma značajni, i u slučaju ispunjenja i ostalih: rudarsko-tehnoloških, ekoloških i dr. uslova, vode ka otvaranju novih rudnika, a prikupljeni su na osnovu osnovnih geoloških istraživanja. Republika Srbija je zemlja sa bogatim mineralnim resursima, najznačajniji potencijal imaju energetske mineralne sirovine, pre svega ugalj i to lignit, a dok kod metaličnih mineralnih sirovina značajno mesto zauzimaju bakar, olovo, cink, antimon, nikl, uran“ istakao je direktor Geološkog zavoda Srbije, prof.dr Dragoman Rabrenović. Pored njih, treba dodati i rezerve zlata, srebra, molibdena, kao i druge retke i plemenite metale. Ističe se potencijalnost nemetaličnih mineralnih sirovina kao i njihova sve veća primena u industriji, građevinarstvu, poljoprivredi i dr. granama.

U poslednjih 50 godina teritorija Srbije je sistematski izučavana u pogledu uranonosnosti. U ovom periodu su prikupljeni obimni podaci o distribuciji urana u različitim stenskim kompleksima i otkrivena ležišta i brojne pojave urana. Sistematskim regionalnim i detaljnim geološkim istraživanjima prekriveno je oko 50% potencijalno uranonosne teritorije Srbije.

Geotermalni resursi koji su prikazani u informaciji odnose se na hidrogeotermalnu energiju, odnosno na toplotu stena koju podzemne vode primaju na određenoj dubini i iznose na površinu terena. Geotermalnim resursima pripadaju i litogeotermalni resursi, koji se odnose na mogućnost eksploatacije toplotne energije iz suve stene.

Geološki zavod Srbije od svog osnivanja izvodi studijska istraživanja na području Republike Srbije radi definisanja hidrogeotermalne potencijalnosti određenih geoloških celina, kao i na definisanju hidrogeoloških struktura ovih resursa, njihovog kvaliteta i mogućnosti zahvatanja novih količina i voda veće temperature. Završene studije odnose se na područja tercijarnog vulkanizma Rogozne, Golije i Kopaonika, dok se aktivna istraživanja izvode na području južne i istočne Srbije. Važan sadržaj studija su geološke, hidrogeološke i strukturno – tektonske karte, sa katastrima pojava termalnih voda. U Geološkom zavodu Srbije se aktivno radi baza geotermalnih resursa, sa ciljem da se ista narednih godina neprekidno nadograđuje i ažurira. Na kraju 2020. godine, baza sadrži 331 pojavu termalnih voda, sa maksimalnom temperaturom od 111oC. Osim toga, istraživanja koja se izvode radi izrade Osnovne hidrogeološke karte RS, razmere 1:100000, takođe su značajan izvor podataka o potencijalnosti geotermalnih resursa.

Rezultati dosad izvedenih istraživanja pokazuju da korišćenje geotermalne energije u Srbiji, u energetske svrhe može biti značajno u energetskom bilansu zemlje. Najveći broj ležišta hidrogeotermalne energije vezana su za karbonatne stene, tercijarne basene i granitoidne masive. Korišćenje geotermalne energije za grejanje i druge energetske svrhe je nažalost u početnoj fazi i veoma skromno u odnosu na potencijalnost i resurse.

Podzemne vode su jedan od značajnijih resursa kojim Republika Srbija raspolaže bilo da je u pitanju javno vodosnabdevanje, za flaširanje, termalne i mineralne vode ili kao prirodni izvor energije. Raspoloživi podaci, u ovom momentu, o potencijalnim izvorištima podzemnih voda koja za sada predstavljaju neiskorišćeni vodni resurs, pružaju mogućnost za široku analizu i razvoj korišćenja podzemnih voda kao prirodnog resursa, ali viđenu i kroz koncept održivog razvoja, odnosno zadovoljavanja sadašnjih potreba ali bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe za vodom. Svakako, koncept upravljanja vodama koji mora biti zasnovan na osnovnim prirodnim karakteristikama teritorije Republike Srbije, trenutnom stanju voda i upravljanja vodama, neophodnosti zadovoljavanja potreba za vodom, potrebi zaštite voda od zagađivanja i odbrane od štetnog dejstva voda, uzimajući u obzir i potrebu usklađivanja sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti, prvenstveno standardima EU, ostavljen je za razmatranje nadležnim vodoprivrednim ustanovama.

Pogledajte sledeće priloge:

POTENCIJALNOST PODRUČJA TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE SA ASPEKTA MINERALNIH SIROVINA

POTENCIJALNOST REPUBLIKE SRBIJE SA ASPEKTA PODZEMNIH VODA I GEOTERMALNIH RESURSA

 

 Vrh strane
 Ministarstvo rudarstva i energetike  BEWARE  GeoEra  Geološki informacioni sistem Srbije  WEBGIS za geologiju i rudarstvo  Javne nabavke  Javni tenderi  Ukidanje pečata  eUprava - iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19