МЕНИ

Насловна » Услуге » Уступа на коришћење податке и документацију основних и примењених геолошких истраживања

Уступа на коришћење податке и документацију основних и примењених геолошких истраживања

Кратак опис услуге: Геолошки завод Србије руководи Фондом геолошке документације који садржи драгоцене резултате геолошких истраживања бившег југословенског простора за период последњих 50 година. Фонд геолошке документације располаже са преко 6.000 докумената (елабората и извештаја о геолошким истраживања) и oко 21.000 одштампаних геолошких карата опште и специјалне намене, обрађених и сређених података по месту и врсти истраживања.

За коришћење геолошке документације наплаћује се накнада у износу од 5% од вредности истраживања.

Категорије лица која имају право на услугу: сва правна и физичка лица која су за коришћење података и документације основних геолошких истраживања, платила накнаду за коришћење исте и која су са Геолошким заводом Србије склопили уговор о условима и начину коришћења документације.

Начин на који се услуга може добити: Подношењем захтева за коришћење геолошке документације надлежном органу.

Рок за пружање услуге: Законом о рударству и геолошким истраживањима није прописан посебан рок за пружање наведене услуге, тако да је у складу са Законом о општем управном поступку, надлежни орган одлучује по захтеву и доставља га странци најкасније у року од два месеца. У том смислу, очекивани рок у коме надлежни орган одлучује по захтеву странке је два месеца. Стварни рок је 15 – 30 дана.

Ова услуга се пружа на основу издвојеног члана 91. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/2015, бр. 95/2018-др. закон, 40 од 22.априла 2021. године) и Правилника о висини и начину плаћања накнаде за коришћење података и документације основних и примењених геолошких истраживања која се финансирају из буџета Републике Србије („Службени гласник РС” број 30/14) и усклађеним динарским износима накнада прописаних Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 156/2020 од 25.12.2020. године, а примењују се од 1.01.2021.

Образац за подношење Захтева за коришћење геолошке документације можете преузети ОВДЕ.

Образац за подношење Захтева за коришћење геолошких карата можете преузети ОВДЕ.

Лице које користи Геолошку документацију за потребе другог лица односно субјекта, дужно је да уз захтев приложи његово оверено овлашћење.

О коришћењу Геолошке документације подносилац захтева и Геолошки завод Србије закључују уговор који нарочито садржи назив Геолошке документације, износ накнаде и начин коришћења те документације.

Уплатом накнаде подносилац стиче право коришћења Геолошке документације, која је предмет уговора.

Наведени захтев се може поднети непосредно или путем поште на писарници Геолошког завода Србије на адресу ул. Ровињска 12, 11050 Београд, или путем електронске поште на office@gzs.gov.rs.

 

 

 Врх стране
 Министарство рударства и енергетике  BEWARE  GeoEra  Геолошки информациони систем Србије  WEBGIS за геологију и рударство  Јавне набавке  Јавни тендери  Важне везе  Укидање печата  еУправа - исказивање интересовања за вакцинацију