MENI

Naslovna » Sektori » Sektor za opštu geologiju

Sektor za opštu geologiju

U Sektoru za opštu geologiju obrazovane su uže organizacione jedinice

 • Odelјenje za kartu;
 • Odsek za geoekologiju;
 • Odelјenje za petrologiju i mineralogiju.

 

U Odelјenju za kartu obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

 • Izradu i štampanje osnovnih geoloških, formacijskih, litostratigrafskih, strukturno-tektonskih, geomorfoloških, specijalističkih i drugih karata razmere 1:25.000 i sitnije razmere;
 • Istraživanja geoloških formacija i sirovinski perspektivnih prostora;
 • Paleografska interpretacija sredine stvaranja sedimenata;
 • Istraživanja geotektonskih procesa i rekonstrukciju kretanja litosfernih ploča kroz geološku istoriju i geotektonsku rekonstrukciju struktura u gornjoj kori u smislu planetarnih kretanja u domenu astenosfere;
 • Analiza i interpretacija metodama dalјinske detekcije (terestričnih, kosmičkih i aero snimaka);
 • Pripremu strateških dokumenata, planova i istraživačkih programa iz oblasti geološkog kartiranja;
 • Realizaciju naučno-istraživačkih projekata;
 • Izdavačku delatnost i formiranje časopisa od međunarodnog značaja;
 • Pregled i odredba preparata za paleontologiju i palinologiju;

U Odseku za geoekologiju obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

 • Geohemijska proučavanja životne sredine (zemlјište, voda, vazduh i izučavanje stena) i izrada geohemijskih i geoekoloških karata;
 • Istraživanje hemijskih i fizičkih kvaliteta medija (zemlјa, voda, vazduh), geološke sredine u kontekstu zaštite životne sredine;
 • Utvrđivanja i eliminacije štetnih uticaja prirodnih i tehnogenih procesa na geološku i životnu sredinu;
 • Istraživanje procesa i pojava geohazarda (klizišta, zemlјotresi, poplave i dr.);
 • Istraživanja u cilјu procene neophodnosti i preporuka metoda pobolјšanja (remedijacija) degradiranih medija (zemlјa, voda, vazduh);
 • Strateška, regionalna, geoekološka istraživanja u cilјu definisanja opterećenja geološke sredine;
 • Optimalna istraživanja u organizaciji održivog korišćenja i zaštite geoloških fenomena (konzerviranje kvaliteta geološke sredine - geodiverzitet);
 • Pripremu i sprovođenje strateških dokumenata, planova i istraživačkih programa u oblasti geoekologije;

U Odelјenju za petrologiju i minerologiju obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

 • Petrološka ispitivanja sedimentnih stena;
 • Petrološka ispitivanja magmatskih i metamorfnih stena;
 • Određivanje mineralnog sastava i parageneze ruda;
 • Rendgenske analize minerala;
 • Diferencijalno-termičke i termo-gravitacione (DTA i TGA) analize;
 • Minerološka ispitivanja šliha;
 • Radiometrijsku analizu stena;
 • Granulometrijsku analizu;
 • Izradu preparata stena, ruda i uglјa;
 • Pripremu materijala za paleontološka ispitivanja;
 • Izradu preparata za paleopalinološka ispitivanja;
 • Pripremu materijala za minerološka ispitivanja;
 Vrh strane
 • Ministarstvo rudarstva i energetike
 • BEWARE
 • Geološki informacioni sistem Srbije
 • WEBGIS za geologiju i rudarstvo
 • Javne nabavke
 • Ukidanje pečata